ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี(ขนาดเล็ก) ปี 2555

ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในระดับดีมาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี


599/5 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3623-1205 โทรสาร : 0-3623-1205  มือถือ : 08-5422-7928

สามารถติดต่อเราโดยตรงที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

9 + 3 =