พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัล

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัล

วันที่ 30 ก.ค.63 พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัล นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี โดยมี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี...
วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมิน ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่...